Machtigingsformulier aanvraag registratie

Met dit machtigingsformulier kunt u iemand machtigen om voor u de volgende aanvragen in te dienen:

  • Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van een Nederlands diploma.
  • Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van automatische erkenning van een diploma afgegeven in een land  van de EER of Zwitserland.
  • Toelating en Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van het advies van de adviescommissies t.b.v. buitenlands gediplomeerden.