Nederlands diploma

Met een Nederlands diploma kunt u, wanneer u een DigiD heeft, rechtstreeks een aanvraag indienen voor registratie in het Diergeneeskunderegister.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u de volgende documenten meesturen:

  • Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
  • Een origineel diploma / getuigschrift of een gewaarmerkte kopie daarvan. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie.
  • Een overzicht van uw werkervaring (curriculum vitae).
  • Als u in het buitenland heeft gewerkt, moet u een bewijs opsturen dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn.

DigiD

Het aanvragen van een registratie in het Diergeneeskunderegister kan voor Nederlands ingezetenen via DigiD.
Bent u in het bezit van een DigiD? Vraag direct een registratie aan
Heeft u geen DigiD? Gebruik dan het aanvraagformulier

U kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan, dus u moet het formulier in een keer invullen.

Buitenlands diploma

Wilt u een aanvraag voor registratie indienen en heeft u een buitenlands diploma? Ga dan naar de pagina's op deze site over registreren met een buitenlands diploma.

Inschrijven zonder vaste praktijk

Ook wanneer u geen vast praktijkadres hebt, is het mogelijk een aanvraag te doen voor registratie. Zodra u een vast adres heeft, moet u dit alsnog doorgeven.

Wel afgestudeerd, maar het diploma nog niet binnen?

Voor dierenartsen met een verklaring van de Universiteit Utrecht is een voorlopige, tijdelijke inschrijving mogelijk. Binnen 3 maanden moet u alsnog een gewaarmerkte kopie van uw diploma naar het Diergeneeskunderegister sturen. Een tijdelijke inschrijving geldt alleen voor dierenartsen met een verklaring van de Universiteit Utrecht. Dus niet voor andere beroepsgroepen of dierenartsen met een buitenlands diploma.

Procedure

Als uw dossier volledig is, beoordelen we of u aan de voorwaarden voor toelating en/of registratie in het Diergeneeskunderegister voldoet. De aanvraag tot toelating en/of registratie wordt in ieder geval geweigerd wanneer u vanwege een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke onherroepelijke uitspraak beroepsmatig geen diergeneeskundige handelingen meer mag verrichten.

Procedure registratie Diergeneeskunderegister

Behandeltermijn

De behandeltermijn voor afhandeling van een aanvraag voor toelating en/of registratie in het Diergeneeskunderegister met een Nederlands diploma kan acht weken duren. De toelating en/of registratie met een buitenlands diploma binnen de EER duurt 12 weken. Voor aanvragen met een buitenlands diploma buiten de EER moet u rekening houden met een behandeltermijn van 20 weken.

Kosten

Naast de verzendkosten voor het opsturen van het aanvraagformulier en benodigde documenten, zijn er geen kosten verbonden aan de aanvraag voor registratie in het Diergeneeskunderegister.