Registreren

Online een registratie aanvragen

Het aanvragen van een registratie in het Diergeneeskunderegister kan voor Nederlands ingezetenen via DigiD.

U kunt de online aanvraag niet tussentijds opslaan, vul daarom het formulier in een keer in.

Benodigde documenten

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u de onderstaande documenten meesturen. De documenten graag los (dus niet geniet, gelijmd of op een  andere manier gebonden) opsturen.

  • Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
  • Een origineel diploma / getuigschrift of een gewaarmerkte kopie daarvan. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie.
  • Een overzicht van uw werkervaring (curriculum vitae).
  • Als u in het buitenland heeft gewerkt, moet u een bewijs opsturen dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn.

Digitaal uittreksel Nederlands diploma

Als uw gegevens in het online diplomaregister van DUO staan, kunt u ook een digitaal uittreksel van uw diploma mailen naar uittreksel@diergeneeskunderegister.nl. Dit mag geen geprinte versie van het uittreksel zijn.

  • Zet uw naam en geboortenaam in de onderwerpregel van de mail.
  • Zorg voor een juist bestand.
  • U kunt het uittreksel niet via OneDrive met ons delen. Het certificaat dat bewijst dat het document afkomstig is van DUO, ontbreekt hierbij namelijk. U dient het PDF-document rechtstreeks vanaf uw diplomaregister naar het Diergeneeskunderegister te sturen.

Wel afgestudeerd, maar het diploma nog niet binnen?

Voor dierenartsen met een verklaring van de Universiteit Utrecht is een voorlopige, tijdelijke inschrijving mogelijk. Binnen 3 maanden moet u alsnog een gewaarmerkte kopie van uw diploma naar het Diergeneeskunderegister sturen. Een tijdelijke inschrijving geldt alleen voor dierenartsen met een verklaring van de Universiteit Utrecht. Dus niet voor andere beroepsgroepen of dierenartsen met een buitenlands diploma.

Inschrijven zonder vaste praktijk

Ook wanneer u geen vast praktijkadres hebt, is het mogelijk een aanvraag te doen voor registratie. Zodra u een vast adres heeft, moet u dit alsnog doorgeven.

Buitenlands diploma

Wilt u een aanvraag voor registratie indienen en heeft u een buitenlands diploma? Ga dan naar de informatiepagina's over registreren met een buitenlands diploma over registreren met een buitenlands diploma.

Machtigingsformulier aanvraag registratie

Met dit machtigingsformulier kunt u iemand machtigen om voor u de volgende aanvragen in te dienen:

  • Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van een Nederlands diploma.
  • Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van automatische erkenning van een diploma afgegeven in een land  van de EER of Zwitserland.
  • Toelating en registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van het advies van de adviescommissies ten behoeve van buitenlands gediplomeerden.

Procedure

Als uw dossier volledig is, beoordelen we of u aan de voorwaarden voor toelating en/of registratie in het Diergeneeskunderegister voldoet. De aanvraag tot toelating en/of registratie wordt in ieder geval geweigerd wanneer u vanwege een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke onherroepelijke uitspraak beroepsmatig geen diergeneeskundige handelingen meer mag verrichten.

Procedure registratie Diergeneeskunderegister

Behandeltermijn

De behandeltermijn voor afhandeling van een aanvraag voor toelating en/of registratie in het Diergeneeskunderegister met een Nederlands diploma kan acht weken duren. De toelating en/of registratie met een buitenlands diploma, zowel binnen als buiten de EER duurt 20 weken.

Kosten

Naast de verzendkosten voor het opsturen van het aanvraagformulier en benodigde documenten, zijn er geen kosten verbonden aan de aanvraag voor registratie in het Diergeneeskunderegister.