Registreren

Personen die een van de beroepen uitoefenen die onder de Wet Dieren vallen moeten zich registreren in het Diergeneeskunderegister.

Deze registratie geeft duidelijkheid over de diergeneeskundige bevoegdheid van dierenartsen en paraveterinairen. Registratie is alleen mogelijk als iemand de juiste diploma’s heeft.

Inschrijven in het register
Voor de volgende beroepen is registratie verplicht:
• Dierenarts
• Dierenartsassistant-paraveterinair
• Dierenfysiotherapeut
• Embryotransplanteur/-winner

Diergeneeskunderegister