Buitenlands diploma

Dierenartsen en dierenartsassistenten die hun diploma in het buitenland hebben behaald, kunnen zich ook registreren in het Diergeneeskunderegister. Zij moeten dan wel voldoen aan de in Nederland geldende opleidingseisen. Afhankelijk van het beroep en het land waar de kwalificatie is behaald, kan het zijn dat het Diergeneeskunderegister uw kwalificatie direct erkent of dat u eerst een verklaring van vakbekwaamheid moet opvragen bij het Diergeneeskunderegister. In onderstaande tabel vindt u een routebeschrijving naar de juiste procedure voor uw situatie.

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2022

Voor wie?

Om bevoegd te zijn tot het uitoefenen van onderstaande beroepen is registratie in het Diergeneeskunderegister nodig:

  • Dierenarts
  • Paraveterinair/dierenartsassistent
  • Dierenfysiotherapeut
  • Embryotransplanteurs/winners

Welke procedure moet ik volgen om te registreren met mijn buitenlandse diploma?

Beroep Land van kwalificatie Te volgen procedure
Dierenartsen EER-landen of Zwitserland Registratie met automatische erkenning van het diploma
Dierenartsen Buiten de EER of Zwitserland Registratie met aanvraag verklaring van vakbekwaamheid 
Paraveterinair/dierenartsassistent Alle landen Registratie met aanvraag verklaring van vakbekwaamheid
Dierenfysiotherapeut Alle landen Registratie met aanvraag verklaring van vakbekwaamheid 

Embryotransplanteurs/winners

Alle landen Registratie met aanvraag verklaring van vakbekwaamheid 

Autorisatiespecialisten in embryotransplantatie of het winnen van embryo’s

Beroepsbeoefenaren gespecialiseerd in het plaatsen van embryo's of het verzamelen van embryo's mogen minder complexe veterinaire werkzaamheden zelfstandig en zonder toezicht uitvoeren. De meeste van hun activiteiten zullen echter plaatsvinden onder toezicht of begeleiding van een dierenarts. Dierenfysiotherapeuten mogen dieren alleen behandelen na verwijzing door een dierenarts.

Het register raadplegen

Het Diergeneeskunderegister is openbaar. Zo kunnen leveranciers van diergeneeskundige farmaceutische producten het Register raadplegen om te achterhalen of specifieke dierenartsen en dierenartsassistenten zijn opgenomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?