Buitenlands diploma

De regels uit de Wet dieren gelden ook voor diergeneeskundigen met een buitenlands diploma. Dierenartsen en paraveterinairen met een buitenlands diploma kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven in het Diergeneeskunderegister.

Dierenartsen met buitenlands diploma behaald in een van de EER-landen en Zwitserland

Dierenartsen die een diploma behaald hebben binnen de EER en Zwitserland kunnen online een aanvraag doen voor registratie. Voorwaarde is dat het diploma voorkomt op de lijst van opleidingstitels.

Overige buitenlandse diploma's

Paraveterinairen en diergeneeskundigen met een buitenlands diploma binnen de EER en Zwitserland en dierenartsen met een diploma van buiten de EER, komen niet automatisch in aanmerking voor een automatische toelating en/of registratie. Gebruik in dit geval het aanvraagformulier. Omdat we een buitenlandse opleiding inhoudelijk moeten toetsen om te kijken of deze gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding, duurt de aanvraag voor toelating en/of registratie maximaal 20 weken.