Buitenlands diploma

De regels uit de Wet dieren gelden ook voor diergeneeskundigen met een buitenlands diploma. Dierenartsen en paraveterinairen met een buitenlands diploma kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven in het Diergeneeskunderegister.

Buitenlands diploma behaald in een van de EER-landen en Zwitserland

Dierenartsen die een diploma behaald hebben binnen de EER en Zwitserland kunnen zich direct registreren. Voorwaarde is dat het diploma voorkomt op de lijst van opleidingstitels.

Overige buitenlandse diploma's

Diergeneeskundigen en paraveterinairen met een diploma van buiten de EER en Zwitserland komen niet automatisch in aanmerking voor een directe registratie. Gebruik in dit geval het aanvraagformulier. Omdat het nodig is te toetsen of de diploma's gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse diploma's duurt de registratie langer.