Buitenlands diploma

Heeft u als dierenarts, paraveterinair/dierenartsassistent, dierenfysiotherapeut of embryotransplanteurs/winner uw  diploma behaald in het buitenland? Dan moet zich registreren in het Diergeneeskunderegister om in nederland in uw beroep te mogen werken. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de in Nederland geldende opleidingseisen. Afhankelijk van het beroep en het land waar de diploma is behaald, kan het zijn dat het Diergeneeskunderegister uw kwalificatie (diploma) direct erkent of dat u eerst een Verklaring van vakbekwaamheid nodig heeft. In onderstaande tabel vindt u een verwijzing naar de juiste procedure voor uw situatie.

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2023

Welke procedure moet ik volgen om te registreren met mijn buitenlandse diploma?

Beroep Land van kwalificatie Te volgen procedure
Dierenartsen EER-land of Zwitserland Registratie met automatische erkenning van het diploma
Dierenartsen Buiten de EER of Zwitserland Registratie met Verklaring van vakbekwaamheid 
Paraveterinair/dierenartsassistent Alle landen Registratie met Verklaring van vakbekwaamheid
Dierenfysiotherapeut Alle landen Registratie met Verklaring van vakbekwaamheid 

Embryotransplanteurs/winners

Alle landen Registratie met Verklaring van vakbekwaamheid 

Autorisatiespecialisten in embryotransplantatie of het winnen van embryo’s

Beroepsbeoefenaren gespecialiseerd in het plaatsen van embryo's of het verzamelen van embryo's mogen minder complexe veterinaire werkzaamheden zelfstandig en zonder toezicht uitvoeren. De meeste van hun activiteiten zullen echter plaatsvinden onder toezicht of begeleiding van een dierenarts. Dierenfysiotherapeuten mogen dieren alleen behandelen na verwijzing door een dierenarts.

Het register raadplegen

Het Diergeneeskunderegister is openbaar. Zo kunnen leveranciers van diergeneeskundige farmaceutische producten het Register raadplegen om te achterhalen of specifieke dierenartsen en dierenartsassistenten zijn opgenomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?