Afhandeling procedure

Hoe lang duurt mijn registratie?

Als uw dossier volledig is, beoordeelt het Diergeneeskunderegister of u aan de voorwaarden voor toelating en registratie in het Diergeneeskunderegister voldoet. De aanvraag tot toelating en registratie wordt in ieder geval geweigerd wanneer u vanwege een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke onherroepelijke uitspraak beroepsmatig geen diergeneeskundige handelingen meer mag verrichten.

Behandeltermijn

De behandeltermijn voor afhandeling van een aanvraag voor toelating en/of registratie in het Diergeneeskunderegister met een Nederlands diploma kan acht weken bedragen.

Voor een aanvraag voor toelating en/of registratie in het Diergeneeskunderegister met een buitenlands diploma, zowel binnen de EER en Zwitserland als buiten de EER en Zwitserland moet u rekening houden met een behandeltermijn van 20 weken.

Op de aanvraag tot toelating van diergeneeskundige handelingen en registratie in het Diergeneeskunderegister is de Wet Dieren (Stb. 2011, 345) van toepassing.

Vragen?

Bel naar de Informatielijn: 070 340 5700, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail naar: info@diergeneeskunderegister.nl