Binnen de EER of Zwitserland

Diploma behaald binnen de EER en Zwitserland

De EU heeft onderling afspraken gemaakt over standaardisatie van de opleidingen en erkenning van getuigschriften. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese richtlijn voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties (2005/36/EG). Deze afspraken gelden voor alle EU-landen en opleidingstitels uit de bijlage V (onder 5.4.2) van deze richtlijn. Bijlage V ziet toe op de automatische erkenning van getuigschriften. Heeft u geen aangewezen diploma met eventueel een aanvullende verklaring? Dan moet u een aanvraag indienen volgens het algemeen stelsel van beroepskwalificaties.

Bent u staatsburger van de EER of Zwitserland, heeft u een diploma dat voorkomt op de lijst van opleidingstitels en bent u in het bezit van een DigiD? Dan kunt u rechtstreeks een aanvraag indienen voor registratie. Heeft u geen DigiD? Gebruik dan het aanvraagformulier om een aanvraag in te dienen.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende documenten nodig:

  • Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
  • Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart met persoonsgegevens. Komt u uit een land buiten de EER of Zwitserland? Stuur dan ook uw geldige verblijfsvergunning mee. Alleen staatsburgers van een land van de EER of Zwitserland, hun familieleden of langdurig ingezetenen van één van deze landen komen in aanmerking voor directe inschrijving.
  • Een origineel diploma/getuigschrift of een gewaarmerkte kopie daarvan Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie.
  • Een overzicht van uw werkervaring (curriculum vitae).
  • Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van de bevoegde autoriteit van het land dat het diploma heeft afgegeven én uit het land/de landen waar u werkzaam bent geweest vanaf uw diplomering.

Staat uw Europese diploma niet op de lijst? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Stuur een aanvullende verklaring van de bevoegde autoriteit van diplomering mee met uw aanvraag. In deze verklaring moet worden verklaard dat uw diploma voldoet aan de Europese minimumeisen. Dit is een Certificate of Conformity.

Of

  • Stuur een aanvullende verklaring van de bevoegde autoriteit met uw aanvraag mee waarin wordt verklaard dat uw diploma niet voldoet aan de Europese minimumeisen, maar dat u in de afgelopen vijf jaar drie jaar aaneengesloten als dierenarts heeft gewerkt. Voor een aantal landen geldt dat u in de afgelopen zeven jaar vijf jaar aaneengesloten als dierenarts heeft gewerkt. In deze verklaring moet staan dat u tijdens de vijf of zeven jaren voorafgaand aan de verklaring het betreffende beroep tijdens ten minste drie of vijf opeenvolgende jaren op wettige wijze heeft uitgeoefend. De verklaring is twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte.