Lijst buitenlandse autoriteiten dierenartsen

Op deze pagina vindt u een overzicht met bij ons bekende buitenlandse autoriteiten binnen en buiten de EER, waar u een CCPS of informatie hierover kunt opvragen. De lijst is niet volledig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Neem contact op met het Ministerie van Volksgezondheid van het betreffende land, wanneer een land er niet op staat of wanneer u een verklaring nodig heeft voor uw aanvraag als paraveterinair/dierenartsassistent, dierenfysiotherapeut of embryotransplanteurs/winner.

Autoriteiten binnen de EU

Autoriteiten buiten de EU