eIDAS

Sinds 29 september 2018 is de Europese eIDAS-verordening (Electronic Identification and Trust Services van kracht. Dit houdt in dat publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen moeten accepteren binnen de digitale dienstverlening.

Deze verplichting geldt onder andere voor organisaties die gebruik maken van DigiD en eHerkenning. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

Om dit mogelijk te maken is het nodig dat de inlogmiddelen van de verschillende landen gecertificeerd zijn. Tot nu toe kunnen alleen inwoners van Duitsland met hun nationale inlogmiddel online zaken regelen bij andere Europese landen. Meer EU-lidstaten volgen op korte termijn.

eIDAS en het Diergeneeskunderegister

Sinds 4 juli is het voor inwoners van Duitsland mogelijk om een registratie in het Diergeneeskunderegister aan te vragen.

Ga naar mijn.diergeneeskunderegister.nl en kies voor 'Inloggen met eIDAS'.