Het Brexitakkoord, wat betekent dit?

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap na 31 december 2020. 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten in met het akkoord. Het akkoord bevat afspraken over de regels die vanaf 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Het akkoord heeft onder andere gevolgen voor diergeneeskundigen met een Brits diploma die in Nederland aan het werk willen.

Erkenning Brits diploma vanaf 1 januari 2021

In het akkoord over het nieuwe partnerschap zijn op dit moment geen afspraken vastgelegd over de erkenning van diploma’s behaald in de het VK na 31 december 2020. Dit betekent dat dierenartsen met een diploma uit het VK niet langer in aanmerking komen voor de snelle automatische erkenning procedure. Mogelijk dat in de toekomst tussen de EU en VK nog aparte afspraken worden gemaakt over de voorwaarden die gelden en de eisen die gesteld worden aan de erkenning van de kwalificatie. Zolang er echter geen afspraken zijn gemaakt over beroepskwalificaties worden aanvragen voor erkenning van het diploma behaald in het VK vanaf 1 januari 2021 eerst vakinhoudelijk beoordeeld door de daarvoor aangewezen adviescommissies. Deze langere procedure kost meer tijd, waardoor het dus langer kan duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Afgegeven erkenningen blijven geldig

Erkenningen van buitenlandse diploma’s, die vóór het einde van de overgangsperiode zijn afgegeven, blijven ook na afloop van die overgangsperiode in stand.

Betekenis Brexit voor dierenartsen en werkgevers

Hieronder vindt u een overzicht van diverse situaties en wat in die gevallen geldt vanaf 1 januari 2021.

U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. De vóór 31 december 2020 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en registraties in het Diergeneeskunderegister op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt (mogelijk) met een Brits diploma na de Brexit in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische erkenning van Britse diploma`s voor het beroep dierenarts is sinds 1 januari 2021 vervallen. Dat betekent dat deze professionals met een Brits diploma in dit beroep geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.

Sinds 1 januari 2021 vindt bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst vakinhoudelijke beoordeling plaats. Hiervoor wordt het dossier ter advisering voorgelegd aan de  Faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zij zijn wettelijk aangewezen als adviescommissie voor aanvragen tot registratie, toelating en erkenning van dierenartsen met een derdelands diploma (artikel 4.13 van de Regeling diergeneeskundigen).

U werkt op dit moment met een Nederlands diploma in het VK

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U wilt met een Nederlands diploma in het VK gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet waarschijnlijk de in het VK geldende, langere, procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U heeft op dit moment dierenartsen met een Brits diploma in dienst

Er verandert niets voor uw Britse werknemers met een registratie in het Diergeneeskunderegister. De vóór 31 december 2020 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en registraties in het Diergeneeskunderegister op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt dierenartsen met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische erkenning voor het beroep dierenarts, is niet meer van toepassing voor personen met een Brits diploma. Dat betekent dat een dierenarts met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.