Home

Voor diverse diergeneeskundige beroepen hebben wettelijke beschermde titels. Wilt u in van deze beroepen aan het werk, dan is registratie ​​in het Diergeneeskunderegister verplicht. De registratie toont aan dat u bevoegd bent om te werken als diergeneeskundige. Inschrijving is mogelijk als u aan de wettelijk vereiste kwalificaties voldoet. Het register is openbaar zodat het voor iedereen duidelijk is wie wel en wie niet bevoegd is om het beroep uit te oefenen.

Voor welke beroepen is registratie verplicht?

Voor onderstaande beroepen is registratie in het Diergeneeskunderegister verplicht. 

  •     Dierenarts
  •     Dierenartsassistent-paraveterinair
  •     Dierenfysiotherapeut
  •     Embryotransplanteur / -winner