Home

Als u van plan bent om als dierenarts of als dierenartsassistent in Nederland te gaan werken, moet u ingeschreven staan ​​in het Diergeneeskunderegister. De beroepen die in het Register zijn opgenomen, zijn beschermde titels. Een registratie toont aan dat u bevoegd bent om te werken als diergeneeskundige. U komt in aanmerking voor inschrijving als u aan de wettelijk vereiste kwalificaties voldoet. Het register is openbaar zodat het voor iedereen duidelijk is wie wel en wie niet bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen.

Voor wie?

Om onderstaande beroepen uit te mogen voeren, is een registratie in het Diergeneeskunderegister verplicht. 

  •     Dierenarts
  •     Dierenartsassistent-paraveterinair
  •     Dierenfysiotherapeut
  •     Embryotransplanteur / -winner