Het Diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Met deze registratie kan bijvoorbeeld een dierenarts zijn diergeneeskundige bevoegdheid aantonen. De beroepen die in het Diergeneeskunderegister staan geregistreerd zijn beschermde titels. Het register is openbaar zodat het voor iedereen duidelijk is wie wel en wie niet bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Voor wie?

Registratie in het Diergeneeskunderegister is verplicht voor de volgende beroepen:

  •     Dierenarts
  •     Dierenartsassistent-paraveterinair
  •     Dierenfysiotherapeut
  •     Embryotransplanteur / -winner