Home

Diverse diergeneeskundige beroepen hebben wettelijk beschermde titels. Wilt u in van deze beroepen aan het werk, dan is registratie ​​in het Diergeneeskunderegister verplicht.

Waarom registreren?

Met een registratie toont u aan dat u bevoegd bent om te werken als diergeneeskundige. Inschrijving in het Diergeneeskunderegister is mogelijk als u aan de wettelijk vereiste kwalificaties voldoet. Het register is openbaar zodat voor iedereen duidelijk is wie wel en wie niet bevoegd is om het beroep uit te oefenen.

Voor welke beroepen is registratie verplicht?

Voor onderstaande beroepen is registratie in het Diergeneeskunderegister verplicht:

  •     Dierenarts
  •     Dierenartsassistent-paraveterinair
  •     Dierenfysiotherapeut
  •     Embryotransplanteur / -winner