Mogelijk foutmelding bij inloggen via oudere browsers

Probeert u met DigiD in te loggen op ‘Mijn Dierneeskunderegister.nl’, maar krijgt u daarbij een foutmelding (communication error, connection refused), dan is er bij u waarschijnlijk sprake van een van de twee onderstaande situaties. 

  • U heeft een oudere browser versie en u gaat naar ‘Mijn diergeneeskunde register.nl’ via een opgeslagen bladwijzer of favoriet in uw browser. Deze bladwijzer of favoriet heeft u waarschijnlijk ook al wat langere tijd geleden aangemaakt. 
  • U heeft een oudere browser versie en u typt altijd zelf in de url adresbalk ‘Mijn.diergeneeskunderegister.nl’ in.


Mogelijke oplossingen

  • Download een nieuwe versie van uw webbrowser. Hierna kunt u weer inloggen op ‘Mijn Diergeneeskunderegister.nl’. Maak daarna eventueel een nieuwe bladwijzer of favoriet aan.
  • Ga eerst naar www.diergeneeskunderegister.nl en ga via de link op de homepage naar ‘Mijn diergeneeskunderegister.nl’. Vanuit hier is het weer mogelijk in te loggen. Maak daarna eventueel een nieuwe bladwijzer of favoriet aan.
  • Type zelf helemaal volledig de volgende url in op de url adresbalk: https//:www.diergeneeskunderegister.nl. Let op! Het is daarbij belangrijk dat u https typt en niet http. De s zorgt er namelijk voor dat u weer kunt inloggen. 

In verband met de veiligheid raden wij altijd aan gebruik te maken van de meest recente browser (de eerst genoemde optie). Is het voor u niet mogelijk uw browser te updaten, maak dan gebruik van een van de twee andere opties.

Achtergrond van de foutmelding

Vanwege veiligheidseisen vanuit DigiD kunnen gebruikers van ‘Mijn Diergeneeskunderregister.nl alleen nog rechtstreeks via een veilige ‘https url’ inloggen op ‘Mijn diergeneeskunderegister.nl’. Nieuwere browsers voegen standaard de s toe aan http. Oudere browser doen dit niet vanzelf. De eerder genoemde foutmelding ontstaat, omdat een omleiding door ons van http naar https niet meer wordt toegestaan vanuit DigiD. Https staat voor HyperText Transfer Protocol Secure en is een beveiligde verbinding waarbij gegevens versleuteld worden verstuurd. 

Veilige digitale dienstverlening

Binnen het CIBG (uitvoerder van het Diergeneeskunderegister) vinden wij veilige digitale dienstverlening zeer belangrijk. We streven er daarom steeds naar dat alle websites van het CIBG volledig voldoen aan de hoogste beveiligingseisen voor websites van de overheid.