Vanaf 1 november automatisch geregistreerd bij de RVO

Heeft u een registratie in het Diergeneeskundigenregister als dierenarts of paraveterinair, dan worden uw gegevens, zoals uw praktijkadres, vanaf 1 november 2021 doorgegeven aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U bent dan automatisch ook geregistreerd bij RVO. Zo voldoet u aan de nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R Honden) en zijn uw gegevens opgenomen in het chippersregister. 

Brief van de RVO

Onlangs hebben alle geregistreerde dierenartsen en paraveterinairen hier ook een brief over ontvangen van de RVO. In deze brief leest u meer over de diverse veranderingen in wet- en regelgeving omtrent chips , EU-dierpaspoorten en het registreren van geïmporteerde honden vanaf 1 november 2021 en wat u moet doen. 

Controleer uw praktijkgegevens

Zo is het onder andere belangrijk dat u uw praktijkgegevens in het diergeneeskunderegister controleert en eventueel wijzigt of aanvult (maximaal drie praktijken). Dit is belangrijk omdat RVO de praktijkadresgegevens automatisch uit het Diergeneeskunderegister ontvangt voor I&R Honden. De chips en hondenpaspoorten kunnen alleen verstrekt worden aan diergeneeskundigen waarvan de praktijkadresgegevens actueel zijn. Uw (praktijk)gegevens wijzigen kan via 'Mijn diergeneeskunderegister.nl'.

Geen brief ontvangen?

Staat u geregistreerd u het diergeneeskunderegister, maar heeft u de brief niet ontvangen? Dan kunt u een kopie van de brief hier downloaden

Registratie niet meer nodig?

Is het voor u niet meer noodzakelijk om geregistreerd te staan in het diergeneeskunderegister? Geef dit dan door via het formulier ‘Verzoek doorhaling registratie’. 

Vragen?

  • Inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de nieuwe regels? Kijk dan op www.rvo.nl/portaal-registratie-hond of neem telefonisch contact op met de RVO via 088 042 42 42 (lokaal tarief).
     
  • Vragen over uw registratie in het diergeneeskunderegister? Stuur dan een mail met uw vraag en uw registratienummer naar info@diergeneeskunderegister.nl.