Aanvraagformulier Certificate of Current Professional Status Diergeneeskunderegister

Met dit formulier kunt een Certificate of Current Professional Status (CCPS) aanvragen. Een CCPS is een verklaring over uw bevoegdheid en (voormalige) registratie. Dit certificaat heeft u nodig als u wilt werken in het buitenland.

Een CCPS is alleen bedoeld voor de bevoegde autoriteit van het land waar u aan het werk gaat. Vraagt u een verklaring over uw registratie aan voor een niet bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld voor een werkgever), dan ontvangt u van ons een Uittreksel registratie Diergeneeskunderegister.