Machtigingsformulier aanvraag Diergeneeskunderegister

Via dit formulier kunt u iemand anders machtigen de aanvraag voor registratie in het Diergeneeskunderegister namens u in te dienen en/of af te handelen. De machtiging geldt alleen voor de betreffende aanvraag.