Aanvraagformulier Certificate of non-registration

Dit is een verklaring van een bevoegde autoriteit op het terrein van uw beroep van het land van diplomering. Hierin staat dat u:

  • niet bent geregistreerd en nooit geregistreerd bent geweest of;
  • nu niet bent geregistreerd, wel geregistreerd bent geweest, maar dat er in die periode geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht waren.

In Nederland is de bevoegde autoriteit voor diergeneeskundigen het Diergeneeskunderegister.