Zoeken in het register

Wilt u weten of iemand is geregistreerd in het Diergeneeskunderegister? Dan kunt u zoeken op naam en registratienummer.

Openbaar

Het Diergeneeskunderegister is openbaar. Dit is in de Wet dieren geregeld. Iedereen kan het register raadplegen via de website. De beroepen die in het Diergeneeskunderegister staan geregistreerd zijn beschermde beroepen. Iedereen moet kunnen zien wie wel en wie niet bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Welke gegevens zijn openbaar?

Het is mogelijk om in het Diergeneeskunderegister te zoeken op naam of registratienummer. De volgende gegevens zijn openbaar:

  • Registratienummer
  • Achternaam en initialen
  • Geslacht
  • Beroepsgroep

Kloppen uw gegevens niet?

Heeft u zichzelf opgezocht en kloppen uw gegevens niet of staat (een van) uw praktijkadres(sen) er niet bij? Stuur dan een e-mail met de wijziging, uw naam, registratienummer, geboortedatum en woonadres naar info@diergeneeskunderegister.nl. U kunt maximaal drie verschillende praktijkadressen opgeven.

Niet-openbare gegevens

Wilt u uw gegevens controleren die niet openbaar zijn, neem dan contact op met het Diergeneeskunderegister. Deze gegevens zijn niet zichtbaar op de website. Het Diergeneeskunderegister is gekoppeld aan de Basis Registratie Personen (BRP). Wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen wij automatisch door. Wijzigingen in uw praktijkadres(sen) moet u wel altijd zelf doorgeven.