Over het register

Volgens de Wet dieren moeten dierenartsen en paraveterinairen zich registreren in het Diergeneeskunderegister als ze werkzaam zijn als diergeneeskundigen.

Het CIBG, een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert deze taak uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op het Diergeneeskunderegister is de volgende regelgeving van toepasssing:

Uitschrijven

Wilt u zich laten uitschrijven? Stuur hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Diergeneeskunderegister
Postbus 3174
6401 DR Heerlen