Klachten

Heeft u een klacht? U kunt uw klacht via het klachtenformulier, per e-mail of per post indienen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk.

Klachtenformulier of e-mail

Maak gebruik van het klachtenformulier of stuur een e-mail naar: info@cibg.nl

Post

Stuur uw brief, voorzien van uw contactgegevens en handtekening, naar:

CIBG
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 16114
2500 BC DEN HAAG