Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep 120x120

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Diergeneeskunderegister, kunt u een bezwaarschrift indienen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u een beroep doen op de rechter voor rechterlijke toetsing. Voor vragen over een officiële beslissing kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum. Vermeld altijd het referentienummer op uw brief.

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2024.

Bezwaar maken

Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum die staat vermeld bovenaan de brief met de beschikking. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het referentienummer van de brief (in de marge rechtsboven). Vertel waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen en te dateren.

Stuur uw bezwaar per post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken
PO Box 40219
8004 DE Zwolle
The Netherlands

Beslissing op uw bezwaarschrift

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt uw bezwaar in behandeling, bekijkt beide motiveringen en geeft vervolgens advies. Tijdens een eventuele hoorzitting krijgt u de gelegenheid uw standpunt naar voren te brengen. De ambtenaar die het oorspronkelijke besluit heeft opgesteld, licht ook de motivering van het besluit toe.

Het definitieve besluit van de RVO en (indien van toepassing) een kopie van het advies van de commissie, ontvangt u per post.

Herzieningsverzoek

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u bij de rechter een herzieningsverzoek (rechterlijke toetsing) aanvragen. Onderaan de brief bij de beslissing op uw bezwaar, staat hoe u dat kunt doen.

In beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van het herzieningsverzoek, dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website Rechtspraak.nl

Ook als u in beroep gaat, wordt uw naam op de in de beschikking genoemde datum uit het Diergeneeskunderegister geschrapt. Als uw beroep wordt toegewezen, wordt de verwijdering ongedaan gemaakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?