Kat bij de dierenarts
Beeld: Herman Zonderland

Registreren buitenlands diploma

Heeft u als dierenarts, paraveterinair/dierenartsassistent, dierenfysiotherapeut of embryotransplanteur/winner uw diploma behaald in het buitenland? Dan moet u zich registreren in het Diergeneeskunderegister om in Nederland in uw beroep te mogen werken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan de opleidingseisen die in Nederland gelden. Afhankelijk van het beroep en het land waar het diploma is behaald, kan het zijn dat het Diergeneeskunderegister uw kwalificatie (diploma) direct erkent, of dat het diploma eerst door de commissie beoordeeld moet worden. In onderstaande tabel vindt u een verwijzing naar de juiste procedure voor uw situatie.

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024

Welke procedure moet ik volgen om te registreren met mijn buitenlandse diploma?

Beroep Land van kwalificatie Te volgen procedure
Dierenartsen EER-land of Zwitserland Procedure A
Dierenartsen Buiten de EER of Zwitserland Procedure B
Paraveterinair/dierenartsassistent Alle landen Procedure B
Dierenfysiotherapeut Alle landen Procedure B

Embryotransplanteurs/winners

Alle landen Procedure B

Autorisatiespecialisten in embryotransplantatie of het winnen van embryo’s

Beroepsbeoefenaren gespecialiseerd in het plaatsen van embryo's of het verzamelen van embryo's mogen minder complexe veterinaire werkzaamheden zelfstandig en zonder toezicht uitvoeren. De meeste van hun activiteiten zullen echter plaatsvinden onder toezicht of begeleiding van een dierenarts. Dierenfysiotherapeuten mogen dieren alleen behandelen na verwijzing door een dierenarts.

Het register raadplegen

Het Diergeneeskunderegister is openbaar. Zo kunnen leveranciers van diergeneeskundige farmaceutische producten het Register raadplegen om te achterhalen of specifieke dierenartsen en dierenartsassistenten zijn opgenomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?