Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen

Wilt u met een buitenlands diploma als diergeneeskundige in Nederland werken, dan kan dat alleen als uw kennis en vaardigheden van gelijkwaardig niveau zijn als die van diergeneeskundigen met een in Nederland behaald diploma. Om dit te bepalen moet uw diploma erkend worden.

STAP 5 - Beoordeling commissie 120 x 120

Met name als u een diploma heeft behaald buiten de EER en Zwitserland wordt uw aanvraag voor erkenning voorgelegd aan de Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen (CBGD).

Wat is de CBDG?

De CBGD is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij beoordelen uw  beroepskwalificaties en adviseren hierover aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). De CBGD is op 1 januari 2022 ingesteld om het beoordelingsproces te optimaliseren. De commissie beoordeelt de beroepskwalificaties van de aanvragers op basis van hun opleiding en eventuele werkervaring en aanvullende opleidingen. De commissie bekijkt daarbij of een kandidaat voldoet aan de minimale eisen voor beroepskwalificaties en registratie óf dat deze kandidaat een KVD-toets moet afleggen. Na afronding van een KVD-toets kan de commissie besluiten dat de kandidaat in aanmerking komt voor het participeren in een compensatietraject.

In welke situaties adviseert de CBGD?

Volgens de Wet dieren moeten dierenartsen en paraveterinairen zich registreren in het Diergeneeskunderegister als ze werkzaam willen zijn als diergeneeskundige. De CBGD adviseert op individuele aanvragen van diergeneeskundigen met een buitenlands diploma die in Nederland aan de slag willen. Het gaat daarbij om de procedure Verklaring van vakbekwaamheid (diploma’s van dierenartsen behaald buiten de EER en Zwitserland en diploma’s van paraveterinair dierenartsassistent, dierenfysiotherapie en embryotransplanteur/-winner behaald buiten Nederland).

Wie zitten er in de commissie?

In de commissie zitten leden-deskundigen die kennis hebben van diergeneeskundige opleidingen of ruime werkervaring in het diergeneeskundige veld hebben. Dit stelt de commissieleden in staat om zorgvuldig advies uit te brengen over de beroepskwalificaties van individuele aanvragers, waarbij naast opleiding ook bij- & nascholing en werkervaring worden meegewogen.

De commissie komt op de eerste donderdag van de maand bijeen om binnengekomen registratieverzoeken te beoordelen.     

In onderstaand overzicht staan de personen die tot voorzitter en (plaatsvervangende) leden-deskundigen zijn benoemd bij de Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen (CBGD). Zij functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. De leden zijn benoemd voor de periode van 4 jaar.

Voorzitter CBGD

Prof. dr. Jan Willem Hesselink

Beroepsgroep dierenarts

Prof. dr. Wim Kremer, lid-deskundige en plaatsvervangend voorzitter
Dr. Claudia Wolschrijn, lid-deskundige
Drs. Arjan den Hertog, lid-deskundige
Prof. dr. Marianne Baronesse Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, lid-deskundige
Drs. Hugo de Groot, plaatsvervangend lid-deskundige
Drs. Paul Nabuurs, plaatsvervangend lid-deskundige
Prof. dr. Andrea Gröne, plaatsvervangend lid-deskundige
Dr. Rebecca Nordquist, plaatsvervangend lid-deskundige          

Beroepsgroep paraveterinair dierenartsassistent

Drs. Alida Moene, lid-deskundige
Pascale Fuchs, lid-deskundige
Annemarieke de Man, plaatsvervangend lid-deskundige
Marleen Langen, plaatsvervangend lid-deskundige

Beroepsgroep dierenfysiotherapeut

Michiel Moens, lid-deskundige
Elma Bakker, lid-deskundige
Guy Blom, plaatsvervangend lid-deskundige
Emma Blijdenstein, plaatsvervangend lid-deskundige

Beroepsgroep embryotranspanteur/ -winner

Dr. Peter Vos, lid-deskundige
Drs. Jakomien Noordman, lid-deskundige
Dr. Hilde Aardema, plaatsvervangend lid-deskundige
Drs. Ianthe Brussen-Moens, plaatsvervangend lid-deskundige

 

De individuele commissieleden adviseren de minister en geven geen adviezen buiten de aanvraagprocedures om. Voor een advies is altijd een complete aanvraag vereist. Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en alle noodzakelijke documenten (bewijstukken).