eIDAS

Sinds 29 september 2018 is de Europese eIDAS-verordening (Electronic Identification and Trust Services) van kracht. Dit houdt in dat publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen moeten accepteren binnen de digitale dienstverlening.

Deze verplichting geldt onder andere voor organisaties die gebruik maken van DigiD en eHerkenning. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

Om dit mogelijk te maken is het nodig dat de inlogmiddelen van de verschillende landen gecertificeerd zijn. Nog niet alle Europese landen kunnen met hun nationale inlogmiddel online zaken regelen bij andere Europese landen. Kijk in het overzicht wat de status is per land.

eIDAS en het Diergeneeskunderegister

Is uw land aangesloten? Ga naar mijn.diergeneeskunderegister.nl en kies voor 'Inloggen met eIDAS'.