Doorlooptijd en kosten

Het afhandelen van een aanvraag voor registratie in het Diergeneeskunderegister met een Nederlands diploma mag volgens de wet maximaal 8 weken duren. Meestal duurt de procedure veel korter. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag voor registratie in het Diergeneeskunderegister. Als uw aanvraag niet klopt of niet volledig is, kan het langer duren.

De doorlooptijd van uw aanvraag

Als uw aanvraag volledig en goed is ingevuld, en u alle eventueel gevraagde documenten (op de juiste wijze) heeft aangeleverd, dan wordt uw aanvraag vaak snel afgerond. Mist er informatie of is er toch aanvullende informatie nodig, dan ontvangt u een verzoek om deze informatie alsnog aan te leveren. Moet u documenten uit het buitenland aanleveren bij uw aanvraag, dan kan het opvragen en ontvangen van deze documenten enige tijd duren. In de tussentijd ligt de behandeling van uw aanvraag even stil. De totale behandeling van uw aanvraag kan hierdoor langer duren.

Andere kosten

Aan de aanvraag zelf zijn geen kosten verbonden. U heeft wel kosten aan het opsturen van het aanvraagformulier per post. Heeft u in het buitenland gewerkt, dan moet u bij uw aanvraag een aantal extra documenten aanleveren. Het opvragen en het eventueel laten waarmerken of vertalen van deze documenten kunnen ook kosten met zich meebrengen.