Voorbereiden registratie

Voor een snelle afhandeling is het goed om enkele voorbereidingen te treffen en de benodigde documenten te verzamelen. Voor uw registratie heeft u een officiële kopie van een geldig diploma nodig. Afhankelijk van uw situatie kunnen er daarnaast aanvullende documenten nodig zijn. Zorg dat u alles compleet heeft voordat u aan de online registratie begint, dat scheelt tijd.

Nog geen DigiD?

Om uw aanvraag voor registratie online in te kunnen vullen, heeft u DigiD nodig. Iedereen met een Burgerservicenummer (BSN) kan DigiD aanvragen. Dit neemt enkele werkdagen in beslag. 

Iemand machtigen?

Wilt u iemand anders machtigen om de aanvraag  namens u in te dienen en/of af te handelen? Download dan het machtigingsformulier en stuur dit per post naar ons op.

Wat moet iedereen aanleveren?

Voor de aanvraag van een registratie moet iedere aanvrager een (gewaarmerkte kopie van een) geldig diploma aanleveren van het beroep waarvoor u de registratie aanvraagt. Het diploma kunt u op twee manieren aanleveren.

 • Een digitaal gewaarmerkte kopie via e-mail uit 'Mijn diploma's' van DUO
  Als uw gegevens in 'Mijn Diploma's' van DUO staan, kunt u een digitaal uittreksel van uw diploma mailen naar uittreksel@diergeneeskunderegister.nl. Dit mag géén geprinte versie van het uittreksel zijn.
  • Zet uw naam en geboortenaam in de onderwerpregel van de mail;
  • Zorg voor een juist bestand. U kunt het uittreksel niet via OneDrive met ons delen (het certificaat dat bewijst dat het document afkomstig is van DUO, ontbreekt hierbij namelijk). U dient het PDF-document rechtstreeks vanaf uw diplomaregister naar het Diergeneeskunderegister te sturen.
 • Een gewaarmerkte kopie van uw diploma per post
  U stuurt na het indienen van de aanvraag een gewaarmerkte kopie per post op. Dit is een papieren kopie van uw diploma met een inktstempel en een handtekening of paraaf van uw opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij een diploma.

Voor dierenartsen: nog geen diploma beschikbaar?

Bent u wel afgestudeerd, maar is uw diploma nog niet beschikbaar? Voor dierenartsen met een afstudeerverklaring van de Universiteit Utrecht is een voorlopige, tijdelijke inschrijving mogelijk. Binnen 3 maanden stuurt u alsnog een gewaarmerkte kopie van uw diploma naar ons op. Uw tijdelijke inschrijving wordt dan omgezet in een definitieve inschrijving. Stuur de afstudeerverklaring per post op.

Aanvullende documenten bij werkervaring in het buitenland

Heeft u langer dan 3 maanden in het buitenland gewerkt in uw beroep? Dan moet u uw cv en een of meerdere verklaringen van geen bevoegdheidsbeperking bij uw aanvraag aanleveren. 

Een Curriculum Vitae (CV)

De CV bevat uw persoonsgegevens en al uw opleidingen, cursussen en werkervaringen. Vermeld per onderdeel in ieder geval:

 • De start én einddatum;
 • Het land waar u heeft gewerkt of de opleiding of cursus heeft gevolgd.

Verklaring(en) van geen bevoegdheidsbeperkingen

Dit is een bewijs dat er in het buitenland geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn. Dit bewijs wordt in sommige landen ook wel een Certificate of Current Professional Status, Letter of Good Standing, Attest of een (Unbedenklichkeits)bescheinigung genoemd. U moet aanleveren:

 • een verklaring (niet ouder dan 3 maanden) van alle landen waar u het behalen van uw diploma langer dan drie maanden heeft gewerkt in uw beroep;
 • staat u niet (meer) geregistreerd , dan levert u een Certificate of non-registration aan.

U kunt het originele document, een gewaarmerkte kopie zijn of een digitaal document met numerieke code of QR-code aaleveren. U hoeft geen verklaring uit Nederland aan te leveren.

Verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits?

Dan moet deze vertaald worden door een beëdigd vertaler. De vertaling moet door de vertaler of door een notaris zijn gewaarmerkt. Stuur ook de gewaarmerkte verklaring in de oorspronkelijke taal mee. Wilt u een kopie van de vertaling aanleveren dan moet deze kopie gewaarmerkt zijn.

Geen verklaring mogelijk?

Geeft een land dit soort verklaringen niet af? Dan moet u dit aantonen door bijvoorbeeld uw correspondentie hierover met de bevoegde autoriteit aan te leveren.