Verklaring van geen bevoegdheidsbeperking

Wilt u zich met een Nederlands diploma in het Diergeneeskunderegister registreren, maar heeft u sinds uw diplomering ook in het buitenland gewerkt als dierenarts of paraveterinair? Dan moet u van elk land waar u langer dan 3 maanden werkzaam was aantonen dat er geen bevoegdheidsbeperkingen voor u gelden. Ook wanneer u met een Nederlands diploma in het buitenland als dierenarts of paraveterinair gaat werken heeft u een verklaring nodig. In dit geval kunt u het document opvragen bij het Diergeneeskunderegister.

De 'Verklaring van geen bevoegdheidsbeperking', ook wel 'Certificate of Current Professional Status' (CCPS), vraagt u op bij de bevoegde autoriteit op het gebied van de beroepsuitoefening. Dit doet u voor alle landen waar u gewerkt heeft.

U moet een verklaring aanleveren in Nederland

In de 'verklaring van geen bevoegdheidsbeperking' moet staan:

 • dat u volledig bevoegd bent het betreffende beroep uit te oefenen;
 • de periode dat u in het desbetreffende register geregistreerd stond of staat, dan wel dat u nooit geregistreerd bent geweest;
 • er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Verder gelden voor de verklaring de volgende punten:

 • De verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Het betreft een originele verklaring dan wel een gewaarmerkte kopie.
 • U hoeft geen verklaring in te sturen als u drie maanden of korter geleden bent afgestudeerd.
 • De verklaring moet vertaald zijn in het Nederlands, Engels of Duits door een beëdigd vertaler. Deze vertaling moet door de betreffende vertaler of door een notaris zijn gewaarmerkt. U moet ook de gewaarmerkte verklaring in de oorspronkelijke taal meesturen. Een notaris moet de kopie van de vertaling waarmerken.

U moet een verklaring aanleveren in het buitenland

Een 'verklaring van geen bevoegdheidsbeperking' voor het buitenland vraagt u aan door het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar info@diergeneeskunderegister.nl. Het aanvragen van een verklaring duurt maximaal 8 weken.

The application form is also available in English

Afhankelijk van uw situatie wordt er een conformiteitsverklaring toegevoegd, waarin staat dat u voldoet aan de minimale Europese opleidingseisen. U kunt een conformiteitsverklaring niet los aanvragen. Een 'verklaring van geen bevoegdheidsbeperking' wordt alleen verstrekt als u de gegevens van een buitenlandse bevoegde autoriteit invult. Geeft u geen buitenlandse bevoegde autoriteit op bij uw aanvraag, dan komt u alleen in aanmerking voor een Uittreksel Diergeneeskunderegister.

Wie is de buitenlandse bevoegde autoriteit?

Zoek op de lijst met bevoegde autoriteiten het land op waar u gaat werken of gewerkt heeft. Kijk welke bevoegde autoriteit hier vermeld staat. Staat het land niet op de lijst, neem dan contact op met het Ministerie van Volksgezondheid van het betreffende land. Voor niet-EU-landen kunt u ook terecht bij de ambassade of het consulaat van het land.

Certificate of non-registration

Kunt u geen 'Verklaring van geen bevoegdheidsbeperking' aanleveren omdat u nog niet eerder in uw beroep heeft gewerkt en dus niet in dit beroep geregistreerd bent geweest? Ook dan moet u kunnen aantonen dat er geen beroepsbeperkende maatregelen tegen u gelden. Dat doet u door een Certificate of non-registration op te vragen bij de autoriteit van het land waar uw diploma behaald is of waar u langer dan 3 maanden heeft gewoond.

In het 'Certificate of non-registration' staat dat u:

 • niet bent geregistreerd en nooit geregistreerd bent geweest of;
 • nu niet bent geregistreerd, wel geregistreerd bent geweest, maar dat er in die periode geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht waren.

Bij de aanvraag moet u ook de volgende documenten aanleveren:

 •  Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
 •  Een gewaarmerkte kopie van het diploma.

Het aanvragen van een certificate of non-registration duurt maximaal 8 weken.

Het Certificatie of non-registration en de 'verklaring van geen bevoegdheidsbeperking' (Certificate of Current Professional Status) is altijd in het Engels. Het document wordt naar uw huisadres of correspondentieadres gestuurd.