Certificate of Current Professional Status

Het Certificate of Current Professional Status (CCPS) is een verklaring van de bevoegde autoriteit op het gebied van de beroepsuitoefening van het land dat uw diploma heeft afgegeven én uit het land/ de landen waar u werkzaam bent geweest vanaf uw diplomering. U heeft een CCPS nodig wanneer u een buitenlands diploma hebt en in Nederland wilt werken. Ook wanneer u met een Nederlands diploma in het buitenland als dierenarts of paraveterinair gaat werken heeft u een CCPS nodig. In dit geval kunt u het document aanvragen bij het Diergeneeskunderegister.

U moet een CCPS aanleveren in Nederland

In het CCPS moet staan dat:

 • u volledig bevoegd bent het betreffende beroep uit te oefenen;
 • de periode dat u in het desbetreffende register geregistreerd stond of staat, dan wel dat u nooit geregistreerd bent geweest;
 • er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Voor het CCPS geldt verder het volgende:

 • Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Dit moet een originele verklaring dan wel een gewaarmerkte kopie zijn.
 • U hoeft geen CCPS in te sturen als u drie maanden of korter geleden bent afgestudeerd.
 • De CCPS moet vertaald zijn in het Nederlands, Engels of Duits door een beëdigd vertaler. Deze vertaling moet door de betreffende vertaler of door een notaris zijn gewaarmerkt. U moet ook de gewaarmerkte verklaring in de oorspronkelijke taal meesturen. Een notaris moet de kopie van de vertaling waarmerken.

U moet een CCPS aanleveren in het buitenland

U kunt een CCPS voor het gebruik in het buitenland aanvragen door het aanvraagformulier (also available in English) in te vullen en dit te mailen naar naar info@diergeneeskunderegister.nl. Het aanvragen van een CCPS duurt maximaal 8 weken. Afhankelijk van uw situatie wordt er een conformiteitverklaring toegevoegd, waarin staat dat u voldoet aan de minimale Europese opleidingseisen. U kunt een conformiteitsverklaring niet los aanvragen. Een CCPS wordt alleen verstrekt als u de gegevens van een buitenlandse bevoegde autoriteit invult. Geeft u geen buitenlandse bevoegde autoriteit op bij uw aanvraag, dan komt u alleen in aanmerking voor een Uittreksel Diergeneeskunderegister.

Wie is de buitenlandse bevoegde autoriteit?

Zoek op de lijst met bevoegde autoriteiten het land op waar u gaat werken of gewerkt heeft. Kijk welke bevoegde autoriteit hier vermeld staat. Staat het land niet op de lijst, neem dan contact op met het Ministerie van Volksgezondheid van het betreffende land. Voor niet-EU-landen kunt u ook terecht bij de ambassade of het consulaat van het land.

Certificate of non-registration

Dit is een verklaring van een bevoegde autoriteit op het terrein van uw beroep van het land van diplomering. Hierin staat dat u:

 • niet bent geregistreerd en nooit geregistreerd bent geweest of;
 • nu niet bent geregistreerd, wel geregistreerd bent geweest, maar dat er in die periode geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht waren.

U kunt een certificate of non-registration aanvragen via het aanvraagformulier Certificate of non-registration. Hierbij moet u ook de volgende documenten aanleveren:

 •  Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
 •  Een gewaarmerkte kopie van het diploma.

Het aanvragen van een certificate of non-registration duurt maximaal 8 weken.

Het Certificatie of non-registration en het Certificate of Current Professional Status is altijd in het Engels. Het CCPS wordt naar uw huisadres of correspondentieadres gestuurd.